This is Medical :: แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย ค้นหาโรงพยาบาล ค้นหาสถานพยาบาล ค้นหาสถานีอนามัย ค้นหาคลินิก ค้นหาร้านขายยา ค้นหาสปา ค้นหาการแพทย์แผนไทย ค้นหานวดแผนไทย ค้นหากายภาพบำบัด ค้นหาสมาคม ค้นหาสถาบัน ค้นหาชมรม ค้นหามูลนิธิ  ฯลฯ
ค้นหา โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ค้นหา คลินิก คลินิก
ค้นหา ยารักษาโรค ยารักษาโรค
ค้นหา สปา และนวด      สปา และนวด
ค้นหา ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ
ค้นหา สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ
แนะนำหน้าแรก : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรา สารบัญ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ สารบัญ ข่าว ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ข่าว บทความ ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ บทความ ติดต่อ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ติดต่อเรา แผ่นผังเว็บไซต์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ แผ่นผังเว็บไซต์

** รับทำเว็บไซต์ หรือลงโฆษณาเว็บไซต์ ที่นี่การแพทย์ ติดต่อ 081-731-9220 **
** (ไม่ใช่โรงพยาบาล, คลินิก, บริษัทยขายผลิตภัฑ์ทางการแพทย์, ร้านขายยา, หมอ) **

ค้นหาสถานการแพทย์ / สถานพยาบาล

กลุ่ม :  ประเภท : 
จังหวัด :  อำเภอ : 
คำค้นหา :   
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
The Nephrology Society of Thailand


กลุ่ม : สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ

ประเภท : สมาคมทางการแพทย์

ประเภทย่อย : สมาคม

รายละเอียด :

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Nephrology Society of Thailand ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมโรคไตฯ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัญโญ เพ็ญชาติ (ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2519

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ส่งเสริมความรู้วิชาโรคไตแก่สมาชิกและแพทย์ทั่วไปให้ก้าวหน้า และทันเหตุการณ์เสมอ
2. ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับโรคไต
3. ส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตให้แก่ประชาชนทั้งด้านการป้องกัน และการรักษา
4. ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
5. ทำการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นกับสมาคมโรคไตต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

เวลาทำการ :
ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 4 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10320
เบอร์โทร : 0-2716-6091, 0-2716-7450
แฟกซ์ : 0-2718-1900
E-mail : kidney@loxinfo.co.th
Web site : http://www.nephrothai.org
แผนที่ : แผนที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 4872


แนะนำ
ทะเบียนสวย, เลขทะเบียนสวย, ทะเบียนรถ, ทะเบียนรถสวย, รถทะเบียนสวย, ทะเบียนรถยนต์, ทะเบียนรถมอเตอร์ไซ, ทะเบียนรถยนต์สวย, ซื้อ-ขาย ทะเบียนสวย
การแพทย์เด่น
คลินิกฝังเข็ม จรัญเวช โดยแพทย์จีนอัจฉรา ตรวจแม๊ะวินิจฉัยโรค ฝังเข็มรักษาโรคทั่วไป อาการปวดต่างๆ


------------------------------

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สารบัญ | ข่าว | บทความ | ติดต่อเรา | แผ่นผังเว็บไซต์
 
ติดต่อแลกลิงค์ Copyright © 2008 http://www.thisismedical.com. All Right Reserved. ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์
ถุงยางอนามัย