This is Medical :: แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย ค้นหาโรงพยาบาล ค้นหาสถานพยาบาล ค้นหาสถานีอนามัย ค้นหาคลินิก ค้นหาร้านขายยา ค้นหาสปา ค้นหาการแพทย์แผนไทย ค้นหานวดแผนไทย ค้นหากายภาพบำบัด ค้นหาสมาคม ค้นหาสถาบัน ค้นหาชมรม ค้นหามูลนิธิ  ฯลฯ
ค้นหา โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ค้นหา คลินิก คลินิก
ค้นหา ยารักษาโรค ยารักษาโรค
ค้นหา สปา และนวด      สปา และนวด
ค้นหา ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฯ
ค้นหา สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ สถาบันฯ สมาคมฯ อื่นๆ
แนะนำหน้าแรก : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรา สารบัญ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ สารบัญ ข่าว ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ข่าว บทความ ทางการแพทย์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ บทความ ติดต่อ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ ติดต่อเรา แผ่นผังเว็บไซต์ : ที่นี่การแพทย์ (This is Medical) - แหล่งรวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ : ศูนย์รวมรวบข้อมูลทางการแพทย์ แผ่นผังเว็บไซต์

** รับทำเว็บไซต์ หรือลงโฆษณาเว็บไซต์ ที่นี่การแพทย์ ติดต่อ 081-731-9220 **
** (ไม่ใช่โรงพยาบาล, คลินิก, บริษัทยขายผลิตภัฑ์ทางการแพทย์, ร้านขายยา, หมอ) **

ค้นหาสถานการแพทย์ / สถานพยาบาล

กลุ่ม :  ประเภท : 
จังหวัด :  อำเภอ : 
คำค้นหา :   

“หมอโรคไต” แนะ รพ.เอกชนยอมเสียสละเพื่อคนไข้ ไม่ใช่มุ่งแต่ผลประโยชน์

 
“หมอโรคไต” แนะ รพ.เอกชนยอมเสียสละเพื่อคนไข้ ไม่ใช่มุ่งแต่ผลประโยชน์
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 15 กันยายน 2551 09:01 น.
       หมอโรคไต แจงต้นทุนค่าฟอกเลือด แนะลดความเห็นแก่ตัว ยอมเสียสละเพื่อคนไข้ ยกพระราชดำรัสบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยเห็นประโยชน์ของคนไข้เป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ 2 ลาภ ยศ สรรเสริญ จะมีแด่ท่านเองโดยมิต้องแสวงหา
       

       นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตหัวหน้าแผนกอายุรกรรมด้านโรคไต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคไตมา 20 ปี สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาทิ น้ำยาฟอกเลือด ตัวกรอง น้ำเกลือ ฯลฯ ต้นทุนประมาณ 600-700 บาทต่อการฟอกต่อครั้งต่อคน 2.ค่าบริการจัดการ ค่าธุรการ ค่าภาษี ประมาณ 200 บาทต่อครั้งต่อคน 3.ค่าบริการของบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ พยาบาล เป็นส่วนที่เหลือ ซึ่งการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งราคากลางไว้ที่ 1,500 บาท เท่ากับว่า มีค่าบุคลากรประมาณ 600-700 บาท เท่ากับเป็น 50% ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด
       
       “แน่นอนว่า ปัจจุบันราคาก็อาจไม่เท่ากับในอดีต ซึ่งหมอและพยาบาลอาจจะได้มากกว่านี้ แต่ปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไร อีกทั้งถ้ายึดหลักการคนเจ็บป่วยได้เข้าถึงการบริการ ไม่ได้ยึดถึงประโยชน์ทางธุรกิจ ลดความเห็นแก่ตัวลง ก็สามารถดำเนินการได้”นพ.นิรันดร์ กล่าว
       
       นพ.นิรันดร์ กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากต้นทุนแล้ว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการขาดทุน แต่ที่ลดลงคือ ค่าบริการของแพทย์และพยาบาลที่ลดลง แต่ปริมาณการรับบริการเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งที่ได้กลับมา คือ การช่วยชีวิตผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หากไม่ต้องคิดเรื่องสิทธิหรือหลักประกันสุขภาพใดๆ แค่คิดเรื่องที่ได้ทำบุญในฐานะคนวงการสาธารณสุขก็เป็นเรื่องที่สุขใจแล้ว ตามที่พระราชดำรัสของบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยว่า จงเห็นประโยชน์ของคนไข้เป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ 2 ลาภ ยศ สรรเสริญ จะมีแด่ท่านเองโดยมิต้องแสวงหา
       
       นพ.นิรันดร์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ธุรกิจฟอกไตผ่านเครื่องไตเทียมต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าที่จะหวังได้กำไร มาเป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยเหลือชีวิตคนได้แล้ว แม้ว่าสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าว โดยที่ นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ในฐานะนายกสมาคมทำหนังสือเวียนว่าไม่ให้โรงพยาบาลเอกชนทำสัญญาร่วมโครงการกับ สปสช.แต่ก็ไม่ควรชี้นำ เพราะบุคลากรสาธารณสุขทุกคนมีวิจารณญาณพิจารณาเองได้
       
       “การดำเนินการในนามของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพราะการเคลื่อนไหวใดๆ หมายความรวมถึงการเป็นตัวแทนของสถานพยาบาลเอกชน แต่การดำเนินการครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานพยาบาลเอกชนทั้งหมดจะคิดเห็นเช่นนี้เสมอไป จึงอยากให้ทุกฝ่าย ลดความอยากในผลตอบแทนที่สูงลง ให้นึกถึงชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลัก”นพ.นิรันดร์ กล่าว
       
       ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า เมื่อราคากลางที่ สปสช.กำหนดให้กับสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมในราคา 1,500 บาท ดังนั้น ราคาที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคม เบิกจ่ายให้ผู้ป่วยในระบบสวัสดิการสังคมและประกันสังคมในราคา 2,000 บาท จึงน่าตั้งคำถามว่าทั้ง 2 ระบบนี้เป็นราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่ ขณะเดียวกัน สมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้ป่วยด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ห่วงแต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ทีมา http://www.manager.co.th
 


แนะนำ
ทะเบียนสวย, เลขทะเบียนสวย, ทะเบียนรถ, ทะเบียนรถสวย, รถทะเบียนสวย, ทะเบียนรถยนต์, ทะเบียนรถมอเตอร์ไซ, ทะเบียนรถยนต์สวย, ซื้อ-ขาย ทะเบียนสวย
การแพทย์เด่น
คลินิกฝังเข็ม จรัญเวช โดยแพทย์จีนอัจฉรา ตรวจแม๊ะวินิจฉัยโรค ฝังเข็มรักษาโรคทั่วไป อาการปวดต่างๆ


------------------------------

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สารบัญ | ข่าว | บทความ | ติดต่อเรา | แผ่นผังเว็บไซต์
 
ติดต่อแลกลิงค์ Copyright © 2008 http://www.thisismedical.com. All Right Reserved. ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์
ถุงยางอนามัย